Partner i zonës së Bristolit Jugor

    Mirëserdhët në Partneritetin Lokal të Bristolit Jugor

    Gjërat po ndryshojnë në Bristolin Jugor. Vendësit po na ndihmojnë të kuptojmë nevojat e tyre, në mënyrë që, duke punuar së bashku, të riformësojmë shërbimet. South Bristol Locality Partnership bashkon kolegët nga e gjithë shëndetësia dhe kujdesi social me sektorin vullnetar dhe grupe të tjera që ofrojnë mbështetje për komunitetet në Bristolin Jugor. Partneriteti do t'u mundësojë këtyre grupeve të punojnë së bashku për t'u siguruar se vendi ku jetoni ju mbështet për të qëndruar mirë.

    Vizioni ynë është të japim kujdes dhe mbështetje domethënëse, duke punuar së bashku me individët dhe komunitetet në Bristolin Jugor për të optimizuar mirëqenien e tyre.

    Për të ndërmarrë hapin për arritjen e vizionit tonë, South Bristol Locality Partnership ka publikuar përparësitë për pesë vitet e ardhshme të cilat mund t'i gjeni këtu: South Bristol Priorities 2023-28